De cultuurjuf is ook inzetbaar voor:

  • Coaching van leerkrachten voor de inzet van theater bij andere leerdomeinen zoals taal en rekenen.
  • Advies en cultuurlessen ‘op maat’ bij themaprojecten.
  • Advies aan i.c.c.’ers  ten aanzien van het schrijven van een cultuurbeleidsplan en de invulling daarvan.
  • Regie van de kerstmusical of eindmusical voor groep 8.
  • Advies, script en regie bij een schoolbrede voorstelling in verband met een bijzondere gelegenheid, zoals een schooljubileum.
  • Coaching van de overblijfkrachten in het ‘communiceren met kinderen’  in samenwerking  met een orthopedagoog